Ekspedisjon (mandag-fredag 08:00-15:30): 948 04 977

Døgnbemannet vakttelefon: 905 66 555

Telefaks: 72 82 36 07

Epost: ners@stolav.no

Besøksadresse:
Brøsetveien 100, 7040 Trondheim

Postadresse:
NERS
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Stab:

Svein Øverland, leder og psykologspesialist

John Sigurd Tetlien, kontorsjef

Andreas E. Hamnes, psykiater

Karl Heinrik Melle, psykiater

Hilde Dahl, seniorforsker

Bjørn Lervåg, psykiater

Emmanuel Revis, psykologspesialist

Bodil Stenkløv, prosjektkoordinator
Eldrid Grindvold
, sekretær
Ingrid Løkberg, sekretær

Vakt:

Bjørn Lervåg, psykiater

Jan Erik Grinde, psykologspesialist

Karen Alvestad Aukrust, psykiater

Kåre Nonstad, psykologspesialist

Fagråd:

Bjørn Soknes, førstestatsadvokat

Eirik Lereim, dommer

Jørgen Sundby, psykologspesialist

Kjersti Narud, psykiater og overlege

Solveig Klæbo Reitan, psykiater og overlege

Kolbjørn Lium, advokat

Per Johan Askeland, politijurist