Ekspedisjon (mandag-fredag 08:00-15:30): 948 04 977

Døgnbemannet vakttelefon: 905 66 555

Telefaks: 72 82 36 07

Epost: ners@stolav.no

Besøksadresse:
Brøsetveien 100, 7040 Trondheim

Postadresse:
NERS
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Ansatte:

Svein Øverland, leder og psykologspesialist

John Sigurd Tetlien, kontorsjef

Andreas E. Hamnes, psykiater

Karl Heinrik Melle, psykiater

Bjørn Lervåg, psykiater

Jan Erik Grinde, psykologspesialist

Karen Alvestad Aukrust, psykiater

Kåre Nonstad, psykologspesialist

Hilde Dahl, seniorforsker

Eldrid Grindvold, sekretær
Ingrid Løkberg, sekretær