Ekspedisjon (mandag-fredag 08:00-15:30): 948 04 977

Døgnbemannet vakttelefon: 905 66 555

Telefaks: 72 82 36 07

Epost: ners@stolav.no

Besøksadresse:
Brøsetveien 100, 7040 Trondheim

Postadresse:
NERS
Postboks 1803 Lade
7440 Trondheim

Ansatte:

Emmanuel Revis, psykologspesialist
vaktsjef, dagvakt og beredskapsvakt 100%

Andreas E. Hamnes, psykiater
dagvakt og beredskapsvakt 100%

Bjørn Lervåg, psykiater
beredskapsvakt

Jan Erik Grinde, psykologspesialist
beredskapsvakt

Karen Alvestad Aukrust, psykiater
beredskapsvakt

Kåre Nonstad, psykologspesialist
beredskapsvakt

Eldrid Grindvold, sekretær 50%
Ingrid Løkberg, sekretær 50%